Daljinska detekcija (de)populacionih procesa u Srbiji

Pred vama je platforma koja je nastala kao rezultat rada na projektu „Daljinska detekcija (de)populacionih procesa” sa idejom o formiranju održivog okvira za sagledavanje i bolje razumevanje depopulacije i faktora koji utiču na pojavu ili dinamiku ovog procesa u Srbiji. Pored tradicionalnih izvora podataka pomoću kojih se iskazuju kvantitativne promene populacionih pokazatelja u Srbiji, platforma se u velikoj meri oslanja na alternativne izvore (npr. satelitski snimci noćnih svetala, digitalni model terena, GHS Population Grid datasets), kojima se nastoji precizno utvrditi i prostorno locirati potencijalno demografski „prazan” prostor. Prilikom kreiranja seta indikatora za detekciju depopulacije na teritoriji Srbije, konsultovani su različiti setovi podataka, bazirani na brojnim faktorima koji utiču na pojavu ovog procesa i determinišu tendencije prostorne ekspresije i promene u njihovom intenzitetu. Ponuđeni umrežen set podataka pruža raznovrsne mogućnosti za sagledavanje i razumevanje prostornih promena u populacionoj dinamici na teritoriji Srbije, tematski grupisanih u četiri kategorije prema pojavi na koju ukazuju i na čije izučavanje upućuju: demografski, (urbo)morfološki, (geo)prostorni i kompozitni. Ovaj projekat je sproveden uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Populacionog fonda Ujedinjenih Nacija (UNFPA ) i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Nastavi čitanje:

Daljinska detekcija (de)populacionih procesa u Srbiji

O ideji

Remote detection of (de)population processes in Serbia

The platform is a result of the project “Remote detection of (de)population processes” and it has been created with the idea of establishing a sustainable framework for perceiving and better understanding depopulation and factors affecting the occurrence or dynamics of this process in Serbia. In addition to traditional data sources that are used to express quantitative changes of population indicators in Serbia, the platform also relies on alternative sources (e.g. satellite images of nightlights, digital terrain model, GHS Population Grid datasets). Various datasets have been taken into consideration in creating a set of indicators for the detection of depopulation in the territory of Serbia, based on numerous factors that influence the occurrence of this process and determine the tendencies of spatial expression and changes in their intensity. The offered interrelated dataset provides various possibilities for perceiving and understanding spatial changes in population dynamics on the territory of Serbia, and it also offers the possibility to predict their future scenarios. According to the issue and phenomenon that they primarily indicated and refers to, the indicators are classified into four groups: demographic indicators, (urban)morphological, (geo)spatial, and composite indicators. The project is implemented with the financial support of the United Nations Development Programme (UNDP) in Serbia, United Nations Population Fund (UNFPA) and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Continue reading:

Remote detection of (de)population processes in Serbia

About the Idea


Preuzimanje podataka / Download data


Ovaj sajt je izrađen uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Populacionog fonda UN (UNFPA) u Srbiji i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru izazova „Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije". Sadržaj sajta je isključiva odgovornost tima „Geoanalitičari” i on ne mora nužno da odražava stavove UNDP-a, UNFPA-a ni GIZ-a.

This web site has been produced with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Population Fund (UNFPA) and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) support, within the Depopulation Data Challenge Call. The contents of this site are the sole responsibility of the team “Geoanalitičari” and do not necessarily reflect the views of UNDP, UNFPA, nor GIZ.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7123caa1-9013-45c2-ac61-acf45d24a9dc/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/cec62496-3628-4b83-85a5-b2866f42bfee/giz_1.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/457482d5-0c0e-4215-aaaf-be8f87247970/undp_1.png

Powered by Fruition