<aside> *️⃣ Svako pominjanje Kosova treba shvatiti u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN (1999). / All references to Kosovo shall be understood in full compliance with UNSC Resolution 1244 (1999).

</aside>

Ovaj sajt je izrađen uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Populacionog fonda UN (UNFPA) u Srbiji i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru izazova „Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije". Sadržaj sajta je isključiva odgovornost tima „Geoanalitičari” i on ne mora nužno da odražava stavove UNDP-a, UNFPA ni GIZ-a.

This web site has been produced with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Population Fund (UNFPA) and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) support, within the Depopulation Data Challenge Call. The contents of this site are the sole responsibility of the team “Geoanalitičari” and do not necessarily reflect the views of UNDP, UNFPA, nor GIZ.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7123caa1-9013-45c2-ac61-acf45d24a9dc/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/de5f50ae-d8c2-4107-b066-bc1638f727d8/GIZ.jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f9ba01f6-4791-4c2e-8bfe-0b8cdac3b2bb/UNDP-Logo-Blue-Medium.png

Powered by Fruition